Ušće Mure u Dravu je šire područje Međimurja i Podravine, smješteno na sjeverozapadu Hrvatske. Čini ga fizičko ušće rijeka Mure i Drave te zbog neprekidne prirodne cjeline pripadajući pojas obaju rijeka i nekoliko kilometara uzvodno i nizvodno. Veći dio ušća je zaštićeno kao Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut. Zbog izuzetnih prirodnih vrijednosti, šire područje Ušća naziva se i Hrvatska Amazona.


Ušće Mure u Dravu je jedno od posljednjih preostalih sačuvanih sustava nizinskih rijeka u Europi. Obje rijeke su uzvodno iznimno izmijenjene regulacijama i hidroelektranama. Ovdje su rijeke, posebice Drava, neregulirane te neprekidno stvaraju nova staništa i obnavljaju postojeća što održava veliku biološku raznolikost. Područje ušća Mure u Dravu nalazi na sjeveroistočnoj strani Legrada. 

Kontinuirana naseljenost oko sutoka Mure i Drave evidentna je još od neolita. Legrad se u dokumentima spominje već od 12. stoljeća, kao i crkva svetog Trojstva. U 13. stoljeću Legrad pustoše dvije vojske – križarska i Tatari, poslije čega se grad iznova diže, razvija trgovinu i obrt, tako da u 14. i 15. st. postaje najsnažnije trgovište u ovom dijelu Hrvatske, sa velikim stupnjem samouprave.


Utvrda Novi Zrin, trenutno u obnovi, datira iz 16. i 17. stoljeća. Ime je dobio po obitelji Zrinski koja je od kralja Ferdinanda III. dobila velike privilegije za ključnu ulogu Hrvatskog plemića i generala Nikole Zrinskog u obrani Europe od Osmanskog Carstva. Zrinski je herojski poginuo zaustavljajući tursko napredovanje prema Beču odnosno braneći Hrvatsku državu. Francuski kardinal Richelieu opisao je tu slavnu borbu kao "bitku koja je spasila civilizaciju".

Nakon odlaska Turaka, Legrad iznova postaje važno trgovište zbog luke i prelaza preko Drave. Cvjeta trgovina i obrtništvo, te je mjesto proglašeno gradom. Godine 1710. zbog velike poplave i meandriranja rijeke, Drava je promijenila tok i „premjestila“ Legrad iz Međimurja u Podravinu. Legrad “seli” na južnu obalu Drave.  Tijekom 18. stoljeća razvija se u trgovište sa centralnim funkcijama za širu okolinu, sa obrtima vezanim uz blizinu rijeke Drave (mlinarstvo, fljojstarstvo, zlatarstvo, košaraštvo, trgovina). 


Tako ovo naselje kojega krasi velika zanatska i trgovinska tradicija, kao i bogat društveno-vjerski život, razvija osebujno gospodarstvo, koje je u razdoblju između dva rata bilo naglašeno izvanpoljoprivredno. Zahvaljujući tome, Legrad je do danas zadržao svoj poluurbani izgled. Na žalost, nije uspio zadržati brojnost obrta i trgovina, jer mu se kroz povijest gubila važnost. 

Unatoč tome, Legrad je i danas poželjno mjesto za život jer nudi miran način života. Na samom ušću rijeke Mure u rijeku Dravu nalazi se poznato izletište Halasz Csarda sa plažom SIP. Članovi Ekološke udruge Legrad postavili su klackalice i ljuljačke, a uredili su i odbojkaško igralište. Legrađani dva puta godišnje organiziraju tradicionalni prijelaz skelom u Mađarsku, do crkvice Sv. Mihela (Mihalja) na vrhu brda. To je nekad bilo područje Hrvatske na kojemu je puno mještana na brdu, odmah uz obalu, imalo vinograde. Legrađani ju i danas vjerno obilaze na blagdan Svete Ane u srpnju i Svetog Mihela u rujnu, prisjećajući se vremena kada je ovo bila njihova crkva. Do Halasz Csarde vodi biciklistička staza Drava Route koja povezuje Dravu od Legrada do Pitomače. 


© 2007 - 2024 iFilms LLC, Texas, SAD. Sva prava pridržana  © 2015 Hrvatski Filmski Institut  © 2023 Legrad WorldFest-međunarodni filmski festival  © 2005 21st Century Society for Children’s Rights & Education su registrirani zaštitni znaci tvrtke iFilms LLC u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatskoj i/ili drugim državama. Zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Ovo web mjesto i njegov sadržaj podliježu međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Slike, tekstovi, filmske datoteke ne smiju se distribuirati trećim stranama ili koristiti drugdje bez dopuštenja iFilms LLC, Texas ©.